Vážení přátelé

      dovolte, abych Vás přivítal na stránkách volební koalice Za prosperitu a jistoty východní Moravy. Tato koalice, kterou tvoří Hnutí samosprávné Moravy a Slezska, Moravská demokratická strana a Strana za životní jistoty, se bude ucházet o vaše hlasy ve volbách do zastupitelstva Zlínského kraje, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 pod volebním číslem 11.
      Politická reprezentace pražských parlamentních stran není už schopna rozeznávat a racionálně řešit skutečné problémy občanů i státu, natož specifickou problematiku jednotlivých částí republiky. Demokracie se za této situace stává prázdnou formou a pro občana pozbývá smyslu. Politika začala sloužit jenom politikům, kteří ztratili vztah k lidem, pocit zodpovědnosti a soudnost.
      Právě z tohoto důvodu chápe naše koalice volby do krajských zastupitelstev jako dílčí krok k obnovení skutečné demokracie, prosazované samosprávnými orgány také na vyšší, než obecní úrovni.
      Přes všechny výhrady k počtu, velikosti a nákladovosti krajů a k nerespektování hranice mezi Čechami a Moravou, považujeme svoji účast ve volbách do krajských zastupitelstev za nezbytnou. Náš volební program nabízí řešení řady problémů v kraji, které byly způsobeny neodbornými a tendenčními zásahy a rozhodnutími dosavadních vlád pražských stran. Tyto strany doposud vždy upřednostňovaly pražské, centralistické zájmy před zájmy jednotlivých částí Moravy.
      Naše koalice je připravena spolupracovat se všemi politickými stranami a hnutími, prosazujícími průhlednou a jednoduše fungující veřejnou správu. Budeme usilovat o spolupráci jednotlivých krajů, která by vyústila v obnovu zemského zřízení, garantující pro jednotlivé země potřebné kompetence a příjmy tak jak je tomu v sousedních spolkových zemích v Rakousku a v Německu.
      Zástupci naší koalice v případě svého zvolení budou v krajském zastupitelstvu usilovat o nápravu stále se zhoršující situace kraje a celé Moravy. Předpokladem k dosažení tohoto cíle je realizace volebního programu, který vychází z možností krajského zastupitelstva v rámci jeho dosavadních kompetencí a finančních možností.

Ing.Pavel Dohnal
mluvčí koalice
Za prosperitu a jistoty východní Moravy